Varning för obefintliga isar

Det gamla skånska ordspråket: Kan man åka skridsko i maj så blir det en kall vår, gäller framgent. Då isarna i många fall nu har övergått i svårt smält form och därmed mist sin bärighet bör detta tas i beaktande då en is ska beträdas. Har isen vågor och kluckar mot bryggkanten är det direkt olämpligt att ha sina fin-skridskor på sig emedan de kommer bli slöa av sand och bottensediment.

_MG_6169