Ledare

Valurnorna står för dörren och vi går mot lusare tider.

Två stora partier slåss om makten i fullmäktige: Det är å ena sidan de konversativa som brukar sitta till höger och de socionomdemagrafiska som sitter mer till vänster. Vi har även några fria radikaler och några brottssyndikatister vilka oftast inte påverkar röstningsutfallet i kammaren i stort. På senare år har det suttit en person från ett parti som ogillar Carolas schlagerdänga från mitten av 80-talet. Denna person har å ena sidan haft svårt att få något som helst gehör för sina åsikter då å andra sidan av fullmäktiges kammares ledamöter har förlagt sin fikapaus i samband med åsikternas framförande likväl som den ena sidan av kammarens ledamöter just då varit ute för en smula friskluft (för att sedan fika). Hur kommer valårets debatter urarta sig?

Från skolans ständigt frånvarande skolsyster har det kommit ut ett dekret att det återigen går löss i hårbottnen på barnen och att man därvidlag ska smeta ett dyrt sekret från Thailand i nämnda hårbottnar. Skolsyster tillhandahåller detta via sin importfirma med lokalkontor i Puket och Koo sa Mui.